производство

Преди производството

направете предварителни проби и тествайте дали велосипедът и частите отговарят на изискванията, тествайте дали степента на работа на всяка част е в рамките на разумната грешка.

производство

да работи в строго съответствие с инструкциите за експлоатация, да следи инсталацията на производствения цех, да следи целия процес на отдела за контрол на качеството, ежедневна инспекция, проверка на проби от всяка връзка.

След производството

целият велосипед е тестван извън кутията, инспекцията за вземане на проби се извършва в съответствие с инструкциите за инспекция и всички квалифицирани велосипеди се поставят на склад

Интелигентни знания

f0f495b64

Интелигентни знания:

как да различим качеството на резервните части с различни инструменти

1. разделителна способност за блясък на външния вид, външен гланц ярък за добро качество, външен гланц тъмен за по-ниско качество

2.Тактилна дискриминация, гладка за добро качество, груба за по-ниска. Тежест на дискриминация, един и същ материал, тегло на високо качество, леко тегло за по-ниски

3.Тегова дискриминация, един и същ материал, тегло с високо качество, леко тегло за по-ниски

4. Истинска и фалшива дискриминация на логото, Ясно шаблон с лого за добро качество, Неясен шаблон с лого за по-нисък